Ocena postępów

Ocena postępów

Motywacja przede wszystkim!

Naszym celem jest wzmocnienie u naszych uczniów motywacji wewnętrznej, czyli poczucia, że uczą się dla siebie, a nie dla innych. Dlatego nie stosujemy szkolnej skali ocen na testach i nie porównujemy wyników.

Podkreślamy mocne strony każdego z uczniów i wskazujemy, nad czym jeszcze powinni popracować. Zachęcamy także do samodzielnej oceny swojej pracy (self-evaluation) i cenimy sobie współpracę z rodzicami, którzy przecież najlepiej znają swoje dziecko.
Nasze kursy